Alapítvány

Kedves Szülők!

A Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium mellett a tavalyi tanévtől újra működik egy alapítvány, amelynek fő célja a rászoruló tanulóink támogatása, segítése.
A Tanulásért és a Sportért Iskolai Alapítvány támogatja az iskola működését, segíti az intézményben tanuló fiatalok képességeinek kibontakoztatását mind a tanulás, mind a sport területén.

Tevékenységi körébe az alapító okirat szerint a következő területek tartoznak:
-Az iskolában tanuló, szociálisan rászoruló fiatalok megsegítése eszközökkel, anyagi hozzájárulással (taneszköz, étkezés, tanulmányi kirándulás, sportversenyeken való részvétel)
-tanulmányi területen a tehetséggondozás, felzárkóztatás segítése,
-az iskola tanulói és tanárai részére sportolói, tanulmányi, kutatói ösztöndíj kiírása,
-ifjúságvédelem, mentálhigiéné keretében előadások, tanfolyamok, klubnapok megszervezése, lebonyolítása,
-az iskolai nyelvoktatás támogatása,
-az oktató-nevelő munkát segítő technikai eszközök beszerzése,
-az iskola pedagógiai programja megvalósításához szükséges pedagógus továbbképzések támogatása,
-sport és tanulmányi versenyek szervezése, támogatása,
-kulturális programok (mozi, színház, múzeumlátogatás) szervezése, támogatása,
-külföldi testvériskolai kapcsolatok támogatása.

Arra kérjük Önöket, hogy lehetőségeik szerint adományaikkal, illetve adójuk 1%-ával segítsék tevékenységünket.
Az alapítvány vagyonának felhasználására a célhoz kapcsolódó támogatás iránti kérelem benyújtását követően, a kuratórium döntése után kerülhet sor.

A Tanulásért és a Sportért Iskolai Alapítvány
1172 Budapest, Nagyszékes utca 40/B.
adószám: 18902677-1-42
számlaszám: 11713012-21448863 (OTP Bank Nyrt.)


Budapest, 2018. szeptember 03.

Támogatásukat köszönve, tisztelettel:

Rúzsa Sándor     
a kuratórium elnöke